Produktion af tryksager, både digitaltryk og offsettryk